Hava akışının yetersiz olduğu kapalı mekânlarda hava sirkülâsyon(değişim-devir daim) yapamadığı icin kullanıldıkça icindeki oksijen miktarı azalır karbondioksit miktarı artar, hastalıkların bulaşma riski ve hızı artar, ter kokusu ve tozlanmalar oluşur.

Bu durumda ortamdaki oksijen oranının azalmasına bağlı olarak insanda nefes alma verme zorluğu başlar. Nefes alıp vermedeki zorluktan ötürü vücut oksijeni normal solunum hızıyla alamadığı icin solunum ve kan dolaşımı hızlanır, bunların akabinde nemin artmasıyla terleme başlar ve kan basıncı düzensizleşir.

Tuz kaybı ve su kayıpları tansiyonu etkiler baş ağrısı, yorgunluk ve kırgınlık yapar. Bu cereyan eden durum neticesinde personelde hastalanmalar veya alınan verimde düşüşler başlar. Bu belirtiler teneffüs edilen havanın icindeki %21’lik oksijen oranındaki azalmanın neticesindedir.

Ortamdaki havanın oksijen oranı dengelenirse yani tekrar yükseltilirse çözüme ulaşılmış olur.İşte bu oksijen oranlarını insan sağlığı icin en doğal koşullara getirip dengelemenin yolu havalandırma yapılmasıdır.

Klima santrali tarafından klimatize edilen hava, kanallar ile gerekli mahallere üflenir. Üfleme havası bazı sistemlerde tekrar toplanır, dönüş havası ile belli oranda karıştırılabilir ya da %100 taze hava kullanılabilir. Kurulacak sistem sonucunda icerdeki kullanılmış kirli(oksijen seviyesi düşük)havanın dışarı atımı ve yerine dışardan temiz filtrelize edilmiş havanın(oksijen oranı yüksek) alımı sağlanır. Bu sirkülâsyonun sağlanıp sağlıklı bir mekân elde edilmesi icin havalandırma sistemi şarttır.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ KULLANIM ALANLARI

1-) Hastane ve temiz odalar gibi özel yerlere uygun sıcaklık, nem ve hijyenik koşulları sağlayacak havalandırma sistemleri,
2-) Fabrikalar, Tekstil, gıda, kimya, çiftlik hayvanları besihaneleri gibi endüstri tesisleri icin isteğe bağlı havalandırma, ısıtma, nemlendirme fonksiyonlarını tek tek yada birden fazlasını karşılayacak şekilde uygun havalandırma sistemleri
3-) Sinemalar, Oteller, İş merkezleri, Hipermarketler, Bankalar, Mağazalar, ofisler, kafeteryalar ve benzeri yerlerdeki havalandırma sistemleri

HAVALANDIRMA TESİSATI İŞİNDE İZLEDİĞİMİZ YOL

1-) İşverenin talepleri ve bizim öngörülerimiz neticesinde sistem seçimi, seçilen uygun sisteme göre ön eskizlerin hazırlanıp çıkarılan fizibilite çalışmalarının doğrultusunda kullanılacak malzeme ve yaklaşık maliyet değerlerin hazırlanması
2-) Sistemin Proje çalışmalarının yapılması
3-) Hazırlanan proje neticesinde sistemde kullanılacak ünite(cihaz), ekipman ve malzemelerin temini
4-) projeye bağlı kalınarak hazırladığımız ünite(cihaz) ve hava kanallarının yerlerine montajı
5-) kurulmuş olan ünite, hava kanalı tesisatı, menfez v.b. sistemin bütün parçalarının montajı yapıldıktan sonra yerlerinde en yüksek verim alınacak şekilde gerekli kontrol ve ayarları yapılarak sistemin işletmeye alınıp işin teslimi yapılır.